Βιολογικός καθαρισμός αεροσκαφών

Βιοκαθαρισμός εσωτερικού χώρου αεροσκάφους, χωρίς χημικά παρα μόνο με ατμό.